05.09.2017 06:43

"Honzíku, řekni mi dvě zájmena."
"Kdo? Já?"
"Výborně."