27.08.2018 11:24

"Obžalovaný, přestaňte konečně zapírat, že jste tu vloupačku neudělal. Máme deset svědků, kteří vás na místě činu viděli!"
"No to je toho, pane soudce. Já vám klidně ukáže 200 lidí, kteří mě určitě neviděli."