04.05.2018 14:14

„Pane doktore,“ stýská si pacientka, „v dětství jsem měla nohy do x, dnes do o.“
„A jaké byste chtěla mít?“ zajímá se doktor Blažej.
„Nečitelné.“