07.05.2017 15:16

Přistoupí knihovník k blondýnce:
„Pozoruji vás už asi hodinu. Proč pořád čtete jen první stranu té knihy?”
Blondýnka se podiví:
„Jé, a ono jich je víc?”