31.12.2017 17:50

Paní Nováková: „Pepo, celý Silvestr jsi proseděl v hospodě a vůbec nemyslel na ráno!”
„Ale myslel, podívej, vzal jsem si s sebou domů flašku rumu!”