31.12.2017 17:54

„Přejeme vám všechno nejlepší do nového roku, mylorde!”
„Děkuji vám. A kdo jste?”
„My jsme muži, kteří vyprazdňují popelnice, sire.”
„Well, tedy i já vám přeji všechno nejlepší. Já jsem ten muž, který ty popelnice plní.”