15.03.2019 11:39

Břicháčkovi dostali dopis. Pán domu ho otevře a zvolá: „Strejda z Ameriky je mrtvý!" „No to je dost,"
na to paní Břicháčková, „že dal o sobě vědět."