01.05.2018 07:54

Doktor přistoupí k manželce pacienta a důstojným, uklidňujícím hlasem jí říká:
„Madam, váš muž je na prahu smrti.“ Žena se krátce zamyslí a pak se zeptá:
„A můžete ho dostat přes?“